vrijdag 4 juni 2010

eFacturatie Webinar wederom een groot Succes

Het Webinar over eFacturatie is wederom positief ontvangen door de bezoekers, ongeveer 100 verschillende organisaties!

Tijdens het Webinar werd er een algemeen beeld geschetst hoe organisaties nu eenvoudig digitale facturen kunnen ontvangen en versturen.

Ook werden er zogenaamde 'polls' over eFacturatie voorgelegd aan de kijkers. De vragen hadden betrekking op de mate van acceptatie van eFacturen tussen organisaties.

Uit de polls is gebleken dat 85% van de organisaties regelmatig het verzoek krijgen of ze de facturen digitaal willen ontvangen van leveranciers. Betreffende het versturen van facturen naar klanten is dit percentage lager, namelijk 55%.

Qua factuurformaat is PDF het meest populair, 75% van de organisaties kunnen een PDF-factuur ontvangen en 60% kunnen ook een PDF factuur verzenden. XML facturen hebben natuurlijk wel de voorkeur. Deze bestanden kunnen namelijk volautomatisch verwerkt worden daar waar PDF facturen vaak nog (onnodig) handmatige handelingen met zich meebrengen. De XML facturen zijn sterk in opkomst. Inmiddels kunnen 12% van de organisaties al facturen in XML-formaat versturen en 15% van de organisaties kunnen al XML facturen ontvangen. Het kleinste aandeel wordt gevormd door de Billings Service Providers (BSP). 3% kan via een BSP versturen en 6% kan ontvangen.

eFacturatie heeft de toekomst! 45% van de organisaties wil in de toekomst meer mogelijkheden/formaten accepteren en 30% wil de mogelijkheden van het versturen van digitale facturen naar haar klanten uitbreiden.

Voor meer informatie, de handout van het Webinar of de uitslagen van de polls kunt u contact opnemen met Kevin Verlangen via info@easydistribution.nl of via +31(0)318-493154.